ติดต่อเราContact Info

  • เลขที่ 77 อาคารธนกุล ชั้น 2
    ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

    เขตห้วยขวาง, กรุงเทพ
  • โทร: +662 115 6825
  • Service Line : +66 91 751 8999
  • แฟกซ์ +662 115 6827
  • Email: service@nirvaxis.com