บริการของเรา

การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยสเต็มเซลล์ เพื่อให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

img-service-immune@2x

Immune Therapy

เพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

img-service-cells@2x

Cells & Supplement

ใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการฟื้นฟูและลดอัตราการตายของเซลล์อื่นๆในร่างกาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

img-service-innovation-r1@2x

Innovation Test

ตรวจสอบชนิดและปริมาณของเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

รายละเอียดเพิ่มเติม