CTC สัญญาณเตือนภัยมะเร็ง

คุณจะรู้สึกอย่างไร...ถ้าวันหนึ่ง

มะเร็ง...พรากคนที่คุุณรักจากไป โดยไร้สัญญาณเตือน

คุณจะรู้สึกอย่างไร...ถ้าวันหนึ่ง

มะเร็ง...โผล่มาตอนตรวจสุขภาพประจําปี ไม่มีใครอยากเป็นมะเร็ง และ… ไม่มีใครอยากรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย จะดีกว่าไหม… ถ้าคุณมีสัญญาณเตือนมะเร็งที่ไวกว่า

CTC Test ตรวจเร็ว รู้ไว

CTC Test เป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด โดยขั้นตอนที่สะดวก ปลอดภัย ไม่รุกลํ้าต่อคนไข้ มีความแม่นยําสูงและสามารถตรวจหาเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดวิวัฒนาการและเริ่มแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในร่างกาย ทั้งยังมีความไว (sensitivity) ในการตรวจสูงถึง 90.1 % และความจําเพาะต่อการตรวจพบเซลล์มะเร็ง (specificity) สูงถึง 84.4%

CTC Test ดีอย่างไร ?

 • สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทําให้รักษาได้ทันท่วงที
 • ขั้นตอนการตรวจสะดวก ปลอดภัย เจาะเลือดส่งตรวจเพียง 10 มล.
 • รู้ผลตรวจรวดเร็วภายใน 10 วัน
 • ดําเนินการในห้องตรวจมาตรฐานสูง
 • ผ่านการรับรองโดย FDA
 • ใคร? ควรตรวจ CTC Test

ตารางการเปรียบเทียบตรวจ CTC กับวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งอื่นๆ
CTC Test Tumor marker ภาพถ่ายรังสีวินิจฉัย การตัดชิ้นเนื้อ
ใช้วิธีเจาะเลือดส่งตรวจ ใช้วิธีเจาะเลือดส่งตรวจ ตรวจวินิจฉัยด้วยการฉายรังสี บางกรณีร่วมกับการใช้สารทึบรังสี ใช้วิธีตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณที่มีรอยโรคมาตรวจ
ตรวจพบได้ทันที ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของโรคมะเร็ง อาจไม่สามารถตรวจได้ในระยะแรกเริ่มของโรคมะเร็ง อาจไม่สามารถตรวจได้ในระยะแรกเริ่มของโรคมะเร็ง อาจไม่สามารถตรวจได้ในระยะแรกเริ่มของโรคมะเร็ง
ใช้ในการคัดกรอง และติดตามรักษา ใช้ในการคัดกรอง และติดตามรักษา ใช้ในการคัดกรอง ติดตามรักษา และการวินิจฉัย ใช้ในการตรวจวินิจฉัย
ในกรณีการตรวจคัดกรอง มีความไวในการตรวจ (sensitivity) สูงถึง 90.1% และความจำเพาะต่อการตรวจ พบเซลล์มะเร็ง (Specificity) สูงถึง 84.4% ในกรณีการตรวจคัดกรอง มีความไวในการตรวจต่ำ และไม่จำเพาะต่อโรคมะเร็งเท่านั้น มีความไวในการตรวจต่ำ เพราะถูกจำกัดด้วยขนาดของมะเร็ง มีความไวในการตรวจต่ำ เพราะถูกจำกัดด้วยขนาดของมะเร็ง และอาจไม่แม่นยำในกรณีที่ เซลล์มะเร็งวิวัฒนาการไป
สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็ง ในกระแสเลือดได้ตั้งแต่มะเร็งมี ขนาดก่อนตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไป 50 มม. ขึ้นไป หรือมะเร็งในระยะแพร่กระจาย MRI/PET/CT สามารถตรวจได้ เมื่อก่อนมะเร็งขนาดประมาณ 0.3-1 cm ไม่จำกัดขนาดของก่อนมะเร็ง แต่จะทำการตรวจวิธีนี้ก็ต่อเมื่อ คนไข้ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยวิธีอื่นมาแล้ว สงสัยว่าเป็นมะเร็ง
ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีผลข้างเคียง อาจมีผลข้างเคียงจากรังสี หรือสารทึบรังสี อาจมีผลข้างเคียงจากการทำหัตถการ เช่น การอักเสบติดเชื้อ

ใคร? ควรตรวจ CTC Test

 • ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เช่น สูบบุหรี่จัด หรือ ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่เคยผ่านการตรวจรหัสพันธุกรรม(genetic testing)และพบว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่ต้องการติดตามผลการรักษาโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง ตรวจเพื่อประเมินการกลับมาเป็นซํ้า
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องตรวจโรค

โรคมะเร็ง 10 ชนิด ที่สามารถตรวจพบได้

 • Lung มะเร็งปอด
 • Colorectal มะเร็งลําไส้ใหญ่ และไส้ตรง
 • Ovary มะเร็งรังไข่
 • Gastric มะเร็งกระเพาะอาหาร
 • Esophagus มะเร็งหลอดอาหาร
 • Breast มะเร็งเต้านม
 • Prostate มะเร็งต่อม ลูกหมาก
 • Pancreas มะเร็งตับอ่อน
 • Liver มะเร็งตับ
 • Nasopharyng มะเร็งหลังโพรงจมูก

โรคมะเร็ง ตรวจพบเร็ว หายได้

แม้ว่ามะเร็งจะเป็นภัยร้ายคร่าชีวิตผู้คนมากมาย แต่หากตรวจสุขภาพเป็นประจําและเลือกวิธีตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมรวดเร็วก็สามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ด้วย วิธิที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที ดังนั้นโอกาสการรอดชีวิตของคนเป็นโรคมะเร็งจึงขึ้นอยู่กับช่วงระยะของโรคที่ตรวจพบ ยิ่งพบเร็ว...โอกาสหายยิ่งมากขึ้น.


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.