ภาวะการมีบุตรยาก: เกิดจากผนังมดลูกบาง

ภาวะการมีบุตรยากเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ผนังมดลูกบางจนตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้

img-uterine-wall

ภาวะผนังมดลูกบางคืออะไร

ภาวะผนังมดลูกบางทางการแพทย์แบ่งเป็น

Asherman’s Syndrome (AS) เป็นภาวะผนังมดลูก ถูกทําลายซึ่งเกิดจากการขูดมดลูกอย่างรุนแรงหลายครั้ง หรือเกิดจากภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

Endometrial Atrophy (EA) เป็นภาวะที่ผนังมดลูก บางมากและไม่เคยหนาเกิน 5 มม. ณ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการรับประทานยาคุมกําเนิดเป็นเวลานาน ซึ่งภาวะผนังมดลูกบางเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะการมีบุตรยากเนื่องจากตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวในผนังมดลูกซึ่งบางเกินไปได้ วิธีการรักษาในปัจจุบันสําหรับคนไข้ทั้งสองกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

สเต็มเซลล์กับการเพิ่มความหนาผนังมดลูก

สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมและเสริมสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์เก่าที่เสียหายให้กับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะภายในร่างกายอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะนําสเต็มเซลล์มาใช้ในการช่วยเพิ่มความหนาของผนังมดลูกให้หนาขึ้นอยู่ตลอด

img-increasing-wall-thickness

กรณีศึกษาจาก 3 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้สเต็มเซลล์เพิ่มความหนาของผนังมดลูก

img-india@2x
img-Spain@2x
img-China@2x

ข้อมูลอ้างอิง

ทุกการศึกษาไม่พบอันตรายจากการใช้สเต็มเซลล์เพื่อเพิ่มความหนาของผนังมดลูก และพบว่าจากการใช้สเต็มเซลล์ช่วยให้เพิ่มความหนาของผนังมดลูกจาก 3-5 มม. เป็นขนาด 7-8 มม. ได้อย่างมีนัยสําคัญ